Mianowano 29 nauczycieli

Wręczono stopnie nauczyciela mianowanego
Dwudziestu dziewięciu nauczycieli z placówek prowadzonych przez Województwo Śląskie podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Dzisiaj, podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim otrzymali oni stopnie nauczyciela mianowanego. Akty nominacyjne wręczył Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński. Mianowani zostali nauczyciele kolegiów języków obcych, szkół specjalnych, medycznych, kolegiów nauczycielskich oraz bibliotek. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela organ prowadzący ma obowiązek przeprowadzić egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Komisja egzaminacyjna bada wnioski oraz ocenia złożony przez nich egzamin. W skład komisji weszli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy placówek oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W styczniu i lutym br. wnioski o stopień nauczyciela mianowanego złożyło 29 pedagogów. Wszystkie rozpatrzone zostały pozytywnie. Stopnie nauczyciela mianowanego wręczane są dwa razy w roku. W czasie poprzedniej uroczystości – w lipcu 2001 – nominacje otrzymało 31 pedagogów.
Załączniki
Lista mianowanych nauczycieli