Odezwa z okazji Święta Europy 2002

Z okazji przypadającego Święta Europy, Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht wystąpił z odezwą do mieszkańców Województwa Śląskiego
Obchodzimy dziś Święto Europy. 9 maja 1950 roku Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman zaproponował powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wydarzenie to uznano z czasem za początek konkretnej i realnej współpracy między narodami i państwami po zakończeniu najbardziej krwawego konfliktu, jakiego w dziejach doświadczył nasz kontynent. Zdecydowano, iż wydarzenie nieefektowne, pozbawione blichtru dało początek Wspólnej Europie. Przez wybór tej daty wskazano, iż współdziałanie między ludźmi, społecznościami i narodami ma charakter konkretny, wymierny i nieceremonialny. Minione półwiecze pokazało, iż wspólnota ekonomiczna stała się w Europie zasadą, na której buduje się jedność i solidarność. W tym czasie zmieniało się oblicze naszego kontynentu. Dzieląca go żelazna kurtyna opadła, idea łączenia narodów odżyła na nowo. Teraz przed Polską pojawia się szansa na to, by włączyć się w europejską rodzinę, by Europa stała się także naszym domem. Doświadczenia krajów tworzących Unię Europejską pokazały, iż szerokie współdziałanie daje gwarancję rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa. W niedługim czasie w referendum wypowiemy swoje zdanie w tej sprawie. Wypowiemy je w imieniu własnym, ale także w imieniu poprzednich i przyszłych pokoleń. Odpowiemy wtedy na pytanie czy chcemy wpisać naszą tożsamość w tożsamość europejską, czy współdziałanie z innymi – mimo różnic i podziałów – jest dla nas możliwe; czy chcemy być wolnym narodem w Europie pozbawionej barier i granic. Podejmijmy to wyzwanie! (—) Jan Olbrycht Marszałek Województwa Śląskiego