Diamentowy Laur dla Profesora Zbigniewa Brzezińskiego

Wyróżnienie dla orędownika Polski
Stworzenie i kreowanie epokowych rozwiązań mających fundamentalne znaczenie dla normalizacji stosunków międzynarodowych i poprawy bezpieczeństwa światowego, silne poparcie i osobiste zaangażowanie w proces pokojowego odzyskania przez Polskę niepodległości, a także wsparcie starań Polski o wejście do UE – w taki sposób uzasadniono przyznanie Diamentowego Lauru Prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu. „Ten wybitny polityk, strateg, twórca doktryny praw człowieka, niestrudzenie przez całe lata wspierał Polaków w dążeniu do odzyskania niepodległości„ – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagrody przewodniczący Kapituły Tadeusz Donocik. Podczas wystąpienia prof. Zbigniew Brzeziński poparł ideę rozszerzenia UE. „Stany Zjednoczone sprzyjają poszerzeniu UE w Europie Środkowej. Proces ten jest w interesie całej Europy” – stwierdził. Przed oficjalną uroczystością Prof. Brzeziński spotkał się z Marszałkiem Województwa Janem Olbrychtem. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o przemianach zachodzących w Europie i Stanach Zjednoczonych. Diamentowe Laury przyznawane są corocznie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Są prestiżowym wyróżnieniem dla osób, których działalność ma wpływ na rozwój całego pokolenia.