Przyznano pieniądze na restrukturyzację służby zdrowia

Regionalny Komitet Sterujący podjął decyzję w sprawie rozdziału 11,3 mln zł
Pieniądze pochodzące z dotacji Ministra Zdrowia zostaną w bieżącym roku przeznaczone na realizację 71 przedsięwzięć. 8 mln zł przeznaczono na inwestycje, natomiast 3,3 mln zł na restrukturyzację zatrudnienia. Największe środki przeznaczone zostaną na organizację ratownictwa medycznego (3,7 mln zł), leczenie nerkozastępcze (2,1 mln zł) oraz kardiologię (1,2 mln zł). Wnioski RKS zostaną zaakceptowane przez Ministra Zdrowia w połowie czerwca. W roku 2001 minister zdrowia przyznał na restrukturyzację służby zdrowia w Województwie Śląskim 45 mln zł. W ramach programu pieniądze przeznaczono na realizację 317 projektów. Opinię w sprawie rozdziału ponad 28,6 ml zł (tzw. puli gwarantowanej) RKS wydał w marcu 2001. Pozostałe 15,7 mln zł stanowić miało tzw. pulę niegwarantowaną, rozdzieloną zgodnie z priorytetami przyjętymi przez ministra. Działania te zostały jednak wstrzymane przez nowego ministra zdrowia w październiku ub. Do województwa trafiła w ubiegłym roku kwota zaledwie 7,7 mln zł. Pieniądze dotarły głównie do placówek podległych ministerstwu. Niejasne były również kryteria ich rozdziału. Przy podejmowaniu tej decyzji tej nie ujęto bowiem opinii RKS.
Załączniki
Propozycje podziału środków finansowych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych - Regionalny Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia Województwa Śląskiego w 2002
Propozycje podziału środków finansowych w części dotyczącej wydatków bieżących - Regionalny Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia Województwa Śląskiego w 2002