List otwarty do Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

W dniu 7 listopada 2000 na Stadionie Śląskim w Chorzowie Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przekazał Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu list otwarty, w którym zwrócił się do ministra z apelem o podjęcie publicznej debaty nad wieloletnim programem rozwoju dużych obiektów sportowych, takich jak stadiony czy hale sportowe
Pełny tekst listu otwartego:
Katowice, dnia 7 listopada 2000r Sz.P. Mieczysław Nowicki Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Warszawa
Wprowadzona blisko dwa lata temu przez Rząd prof. Jerzego Buzka reforma administracyjna kraju wprowadziła szesnaście nowych województw - podmiotów polityki regionalnej. Aktualnie władze samorządowe województw posiadają już własne strategie rozwoju regionalnego, w których znaczące miejsce zajmuje sport i kultura fizyczna. Równocześnie na ukończeniu znajdują się prace nad rządowymi programami rozwoju kraju, tj. Narodowym Planem Rozwoju i wchodzącą w jego skład Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego. Wymogiem naszych czasów jest, aby rozwój kraju jak i regionów odbywał się w sposób zorganizowany i zaplanowany. Dlatego zwracam się z apelem do Pana Ministra o publiczną debatę nad wieloletnim programem rozwoju dużych sportowych obiektów użyteczności publicznej takich jak stadiony czy duże hale sportowe. Tego typu obiekty są niezbędne w naszym kraju, jednakże brak żadnych rządowych planów inwestycyjnych w znacznym stopniu utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez samorząd regionalny jak i partnerów komercyjnych. Publiczna debata z udziałem Marszałków Województw, którzy odpowiadają za rozwój regionów, Pana Ministra oraz Prezesów największych związków sportowych, które są żywotnie zainteresowane rozwojem tego typu obiektów, może stanowić zaczątek punkt wyjścia dla programowania w tej ważnej dla obywateli sferze życia. Oczekując na podjęcie dyskusji pozostaję z wyrazami szacunku. Marszałek Województwa Śląskiego (-) Jan Olbrycht


 


tagi: