Północna Nadrenia Westfalia wesprze powstanie Ogrodu Botanicznego

Rozmowy o rozwoju terenów zielonych
O budowie Ogrodu Botanicznego w Mikołowie–Mokrem rozmawiał z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Waldemarem Jędrusińskim Dyrektor Zakładu Ekologii, Gruntów i Lasów Północnej Nadrenii-Westfalii Peter Schmitt. Podczas spotkania Peter Schmitt wyraził gotowość wsparcia prac nad założeniem ogrodu, zwłaszcza poprzez wymianę doświadczeń oraz wspólne starania o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej. Spotkanie z Waldemarem Jędrusińskim zakończyło czterodniową wizytę w województwie, poświęconą rozwojowi terenów zielonych. W jej trakcie Peter Schmitt spotkał się m.in. z Dyrekcją Przedsiębiorstwa Lasów Państwowych oraz władzami Mikołowa i Raciborza. W skład delegacji niemieckiej wszedł także Eugen Moll – były dyrektor Ogrodu Botanicznego w Essen.