Dofinansowanie kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu 2002

Na realizację 78 projektów sportowych przyznano 248 000 zł
Na konkurs wpłynęło 241 wniosków. Największe dotacje z budżetu województwa otrzyma m.in. Towarzystwo Sportowe "STAL-Śrubiarnia" z Żywca na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych "Wakacje 2002", Klub Sportowy "Sprint" z Bielska–Białej na organizację i przeprowadzenie Mityngu Międzynarodowego Grand Prix Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Śląski Związek Związków i Klubów Sportowych z Katowic na badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego.
Załączniki
Wykaz projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zaopiniowanych przez Komisję ds. projektów z dziedziny kultury fizycznej i sportu na II półrocze 2002 roku