Podpisano porozumienie w sprawie Kontraktu Wojewódzkiego

W 2002 roku rząd obniżył o połowę wysokość środków na realizację Kontraktu
13 czerwca 2002 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ewa Freyberg podpisali Porozumienie w sprawie zmiany Kontraktu Wojewódzkiego zawartego z Radą Ministrów 19 czerwca 2001 roku. Zmiany dotyczą obniżenia o połowę wysokości środków na realizację kontraktu w roku 2002 (z 202,4 mln zł do 101,2 mln zł) i przedłużenia jego obowiązywania do końca 2003 roku. W ramach kontraktu na 2002 rok obniżeniu o ponad połowę (z 191,4 mln do 91,6 mln zł) uległa kwota przeznaczona na tzw. inwestycje wieloletnie. Do największych przedsięwzięć tego rodzaju należą m.in. budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku (25,8 mln zł), modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego w ZPW w Goczałkowicach (13,5 mln zł), kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej aglomeracji katowickiej (16,8 mln zł) oraz budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu (14,8 mln zł). Zmniejszeniu (z 11 mln do 9,6 mln zł) uległa także kwota dotacji na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne realizowane na mocy porozumień z administracją rządowa. Należą do nich m.in. budowa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (3,5 mln zł), modernizacja Opery Śląskiej w Bytomiu (2,6 mln zł) oraz rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie (1,7 mln). Nową inwestycją będzie rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Bogumiłku (1 mln zł). Wielkość środków na 2003 rok określono wstępnie na 101,2 mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jednak Sejm w ustawie budżetowej na 2003 rok.
Załączniki
Treść porozumienia
Podział nakładów na lata 2002-2003