Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury. Zgłoszone projekty powinny mieć zasięg lub znaczenie regionalne i promować województwo poza jego granicami
Konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury w roku 2001 oparto na nowych zasadach. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, firmy oraz inne osoby prawne nie będące wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Zgłoszone projekty powinny mieć zasięg lub znaczenie regionalne i promować województwo poza jego granicami. Projekty mogą obejmować m.in. organizację festiwali, przeglądów, konferencji, konkursów, seminariów i wystaw, promocję dziedzictwa kulturalnego, wydawanie niekomercyjnych książek, czasopism, katalogów lub nagrań. Zgodnie z zasadami do konkursu zgłaszane będą mogły być działania związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży oraz kultywowaniem i propagowaniem polskości. Podczas dwóch edycji konkursu w roku bieżącym, Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył, łącznie 650 tys. zł na dofinansowanie 188 projektów. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40"037Katowice, pok. 480 do dnia 15 grudnia br.
Załączniki
Zasady konkursu na dofinansowanie w dziedzinie kultury
Wniosek na dofinansowanie projektów
Wniosek na dofinansowanie wydawnictw 


tagi: