Przyznano stypendia w dziedzinie kultury

Na konkurs wpłynęły 53 wnioski
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał po raz pierwszy stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Kandydaci musieli wykazać się dotychczasowym dorobkiem artystycznym lub naukowym, a także przedstawić propozycje wykorzystania stypendium. Do Urzędu Marszałkowskiego zgłoszono 53 wnioski. W drodze konkursu wyłoniono 6. Stypendium otrzymali:
  • W dziedzinie muzyki: Barbara Oruba, na kontynuowanie dwuletnich kursów podyplomowych w Londynie i uzyskanie tytułu magistra oraz na napisanie pracy „Zagadnienia fizjologii, psychiki i patologii gry na kontrabasie”.
  • W dziedzinie literatury: Paweł Lekszycki na pracę nad książką „Pokolenia literackie na Górnym Śląsku w latach 1945-1989”.
  • W dziedzinie baletu i choreografii: Filip Krzysztof Jędruch na przygotowanie spektaklu baletowego „Dreams” na IV Lądeckie Lato Baletowe i jedną ze scen śląskich oraz studia choreograficzne w Institute of Dance Arts w Linz w Austrii.
  • W dziedzinie teatru: Ewa Leśniak na realizację dwuosobowej sztuki muzycznej Ewy Patyky „Edith i Marlene”.
  • W dziedzinie plastyki: Maciej Linttner na przygotowanie prac na wystawę indywidualną w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.
  • W dziedzinie filmu: dr Alina Madej na pracę nad książką „Historia kina polskiego” (przewodnik dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych).
Stypendyści od 1 lipca do końca br. będą otrzymywać dotacje w wysokości 2 tys. zł. miesięcznie.
Załączniki