Konkurs na dyrektora szpitala w Jastrzębiu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Kandydaci mogą składać swoje oferty do 5 lipca br. w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, pokój 610. Kandydatury zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową.
Załączniki