Odsłonięcie tablicy Konstantego Wolnego - pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego

6 listopada 2000 Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Ryszard Ostrowski oraz Wojewoda Śląski Marek Kempski odsłonili w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Marszałka Sejmu Śląskiego w latach 1922-35, Konstantego Wolnego. W uroczystości udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht
Konstanty Wolny urodził się 5 kwietnia 1877r. w Bujakowie koło Mikołowa. W 1898 roku rozpoczął studia medyczne, lecz wkrótce przeniósł się na wydział prawniczy. Po studiach zamieszkał w Gliwicach, będąc pierwszym w tym mieście polskim adwokatem. Od 1907 roku bronił ludność polską w licznych procesach przed sądami niemieckimi. Konstanty Wolny zaangażowany był w akcję plebiscytową i przygotowanie powstań śląskich. W III Powstaniu Śląskim był zastępcą Wojciecha Korfantego. W 1922 r. po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski Wolny został wybrany Marszałkiem Sejmu Śląskiego. Piastując funkcję Marszałka, Konstanty Wolny kierował się zasadą praworządności i tolerancji wobec innych przekonań. Potrafił zachować własny sąd i niezależność w kwestiach politycznych. Konstanty Wolny był marszałkiem przez trzy kolejne kadencje, aż do roku 1935. Podczas najazdu Niemiec na Polskę wyjechał do Lwowa, gdzie zmarł 9 listopada 1940 roku. Został pochowany na cmentarzu Janowskim we Lwowie.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht podczas uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Konstantego Wolnego.