Obwieszczenie Marszałka

Obwieszczenie o wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 27 października 2002 roku
2 września 2002 Marszałek Województwa śląskiego dr Jan Olbrycht wydał obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 27 października 2002 roku. Sejmik Województwa Śląskiego w uchwale Nr I/53/12/2002 z dnia 8 lipca 2002 podzielił obszar województwa na siedem okręgów wyborczych. Zgodnie z ordynacja wyborczą Marszałek organizuje wybory do Sejmiku Województwa. Obwieszczenia o wyborach zostały rozesłane do wszystkich gmin Województwa Śląskiego.
Załączniki