Deklaracja współpracy Województwa Śląskiego i Ministerstwa Gospodarki

23 października 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Minister Gospodarki Tadeusz Donocik podpisali deklarację współpracy w działaniach na rzecz promowania jakości
Celem porozumienia jest realizacja Programu Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki oraz Programu Promocji Jakości Województwa Śląskiego. Programy te ułatwią małym i średnimi przedsiębiorstwom wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem. Dotyczą one zwłaszcza kreowania kultury jakości w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, popularyzacji problematyki jakości, upowszechniania informacji o systemach certyfikacji, wymiany doświadczeń instytucji zajmujących się tą problematyką oraz promowania firm posiadających certyfikowane systemy zarządzania. W ramach współpracy przewidziano m.in. organizację wspólnych konferencji i seminariów dotyczących jakości, przygotowywanie materiałów ułatwiających projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością i środowiskiem oraz konsultację dotyczącą Programów Promocji Jakości.