Śląskie piękniejsze dzięki UE

Projekty z Województwa Śląskiego dofinansowane ze środków europejskich po raz kolejny znalazły uznanie w oczach jurorów konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich".

W ścisłym gronie nominowanych tegorocznej edycji konkursu znalazły się trzy przedsięwzięcia z naszego regionu: kampania produktów turystycznych oraz inwestycje rewitalizacyjne dotyczące dworku Kossaków w Górkach Wielkich oraz Zamku i Pałacu Habsburgów w Żywcu.

„Polska Pięknieje" to ogólnopolski konkurs promujący projekty unijne, które w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej kraju. W tegorocznej, czwartej, edycji wpłynęło 208 zgłoszeń. Spośród nich Kapituła Konkursowa wybrała 21 najciekawszych - po 3 projekty w każdej z 7 kategorii.

W kategorii „produkt promocyjny" nominowano projekt „Ogólnopolska kampania produktów turystycznych województwa śląskiego" zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W kategorii „zabytek" znalazły się aż dwa projekty: „Adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich otoczeniem w Górkach Wielkich na cele kulturalne" Fundacji im. Zofii Kossak oraz drugi etap odnowy kompleksu Habsburgów w Żywcu „Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu" realizowany przez Gminę Żywiec.

Dwa pierwsze projekty zostały dofinansowane w ramach obecnie wdrażanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kampania promocyjna produktów turystycznych to akcja „Pasjonauci polecają Śląskie", obecna w mediach od 26 kwietnia do 31 maja 2010 r. Jej realizację wsparła UE kwotą blisko 3,5 mln zł. (więcej na stronie Województwa Śląskiego)

Zmodernizowana Kossakówka - dotowana kwotą 1,5 mln zł - w październiku ubiegłego roku rozpoczęła działalność jako Centrum Kultury i Sztuki w Górkach Wielkich.  

Na I etap rewitalizacji kompleksu Habsburgów w Żywcu, realizowany w latach 2006-2007, udało się pozyskać 3 mln zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kontynuację prac umożliwiły środki w wysokości 2,3 mln euro z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ostateczni zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z mieszkańców może stać się jurorem i oddać swój głos na projekty w Województwa.

Strona internetowa głosowania: http://www.polskapieknieje.gov.pl/

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i uhonorowani 5 maja 2011 roku podczas gali inaugurującej IV Forum Funduszy Europejskich w Warszawie.

Przypomnijmy śląskich laureatów z poprzednich latach:

I edycja:
PRESSO S.C. w Cieszynie za projekt „Design Alive!" żywa galeria designu (kategoria: produkt promocyjny).

II edycja:
Miasto Ustroń (lider projektu) za projekt: Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5 (kategoria: produkt promocyjny).

III edycja:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny za projekt: Śląskie centrum Edukacji Regionalnej (kategoria: zabytek).