Symboliczna rocznica

W dniu dzisiejszym mija 80 rocznica pierwszej sesji Sejmu Śląskiego, która odbyła się 10 października 1922 roku. Dziś kończy się także pierwsza kadencja Sejmiku Województwa Śląskiego
Sejm Śląski powstał na mocy ustawy organicznej z 15 lipca 1920 roku. Województwo Śląskie otrzymało autonomię, czyli możliwość samorządnego decydowano we wszystkich dziedzinach życia publicznego poza polityką zagraniczną, wojskowością i sprawami wewnętrznymi, o których decydował polski rząd. Sejm Śląski stanowił odrębny organ ustawodawczy. Powstał Skarb Śląski – niezależny od Skarbu Państwa mechanizm finansowy pozwalający na zaspokojenie wewnętrznych potrzeb województwa. W ławach Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji zasiadało 48 posłów. Trwała ona do lutego 1929. Pierwszym Marszałkiem Sejmu Śląskiego był adwokat, Konstanty Wolny. Dzisiaj kończy się pierwsza kadencja Sejmiku Województwa Śląskiego działającego na podstawie mandatu udzielonego w wyborach przeprowadzonych 11 października 1998 roku. Pierwszym Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego był Ryszard Ostrowski. Od dzisiaj do czasu ukonstytuowania się Sejmiku II kadencji i powołania nowego zarządu, władzę wykonawczą w województwie pełni w ramach swoich kompetencji Zarząd Województwa Śląskiego, którego pracom przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego. Nowy Sejmik, podobnie jak Sejm Śląski I kadencji, będzie liczył 48 radnych.tagi: