Otwarcie V Forum Inwestycyjnego SILESIA

20 października 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht otworzył V Forum Inwestycyjne SILESIA pod nazwą "Śląsk Przyjazny Inwestorom". Forum jest organizowane przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Honorowy patronat nad imprezą objął Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów oraz Janusz Steinhoff - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
Forum organizowane od 1996 jest obecnie największą imprezą skierowaną do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Podczas spotkania prezentowane są oferty inwestycyjne gmin i powiatów Województwa Śląskiego. W trakcie wykładu inauguracyjnego otwarcia Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht zwrócił uwagę na znaczenie tego typu spotkań w pozyskiwaniu inwestorów, których obecność jest istotna dla rozwoju regionu. Wskazał na konkurencję jaka istnieje między regionami nie tylko polskimi ale i europejskimi. "Patrząc na Województwo Śląskie należy pamiętać, iż jest to region skazany na powodzenie, w którym zachodzące zmiany wpływają nie tylko na cały kraj, ale też Europę" - stwierdził Marszałek Wiceprzewodniczący Zarządu Lucjan Kępka wygłosił wykład nt. pożądanych kierunków inwestowania kapitału w świetle Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Lucjan Kępka przedstawił sytuacja ekonomiczną Województwa Śląskiego, stan infrastruktury technicznej i społecznej regionu. Omówił także główne kierunki rozwoju regionu zawarte w przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Odbywające się na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (ul. Bytkowska 1B, Katowice) V Forum Inwestycyjne SILESIA trwało do soboty, 21 października br.