Śląski Związek Gmin i Powiatów działa 20 lat

Z tej okazji najstarszy i największy w województwie związek samorządowy zorganizował konferencję „Rozwój lokalny u progu nowej kadencji samorządu terytorialnego".

W Mikołowie samorządowcy dyskutowali o szansach i barierach rozwoju gmin i powiatów. Była to także okazja do przedstawienia sukcesów w ich zarządzaniu.

Dla uczestników spotkania ostatnie 20 lat w historii samorządności to duży skok w jakości zarządzania instytucjami, kontaktach z obywatelem oraz rozkwit inwestycji.

„Obecnie główny problem samorządów to finanse. Wiele z nich doszło do maksymalnego progu zadłużenia, aby wnieść tzw. wkład w własny w realizowane projekty unijne. Tymczasem przed nami od 2014 roku otwiera się kolejna perspektywa finansowania Unii Europejskiej" - powiedział marszałek Adam Matusiewicz.

W jego opinii barierą wzrostu jest także słaby kontakty z parlamentem oraz rządem, co skutkuje wadliwymi rozwiązaniami legislacyjnymi i finansowymi odnoszącymi się do samorządów. Jako negatywny przykład marszałek podał kolejne nowelizacje Karty Nauczyciela.

Marszałkowi wtórował prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Podwyżki dla nauczycieli bez pełnego finansowania doprowadzają do zwiększonych wydatków z kas gmin i powiatów. Przy pokoleniu niżu demograficznego szukanie oszczędności skutkuje zamykaniem wielu szkół i protestami społecznymi.

Podczas dyskusji prezydent Sosnowca Kazimierz Górski mówił o korzyściach wypracowania przez miasta Aglomeracji Górnośląskiej wspólnej strategii rozwoju i współpracy miast. Obecnie słabością jest realizacja przez wiele z nich konkurencyjnych inwestycji oraz brak wspólnych celów. „Musimy wypracować coś wyrazistego. Nie możemy być 4-milionowym nieokreślonym zbiorowiskiem na mapie Europy" - przekonywał.

Podczas spotkania nie zabrakło także głosu środowisk gospodarczych. Zdaniem prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika samorządy powinny tworzyć rady gospodarcze, aby rozwiązywać problemy lokalne i działać na rzecz wzrostu innowacyjności. Gminy powinny także zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do wejścia na rynki zagraniczne. Podstawowym krokiem jego zdaniem powinno być ożywienie współpracy gospodarczej z gminami partnerskimi.

Po konferencji wręczono nagrody w konkursie „Lider Edukacji Samorządowej 2010" zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Konferencja wpisuje się w wojewódzkie obchody III Dnia Samorządu Terytorialnego, którego inicjatorem jest Śląski Związek Gmin i Powiatów. 27 maja 1990 roku miały miejsce w Polsce pierwsze wolne wybory samorządowe.

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. W jego strukturach zrzeszonych jest obecnie 116 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 11 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym ponad 4 mln mieszkańców.

Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organizacjami - zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi - które wspólnie realizują różnorodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu.