Śląskie dla młodych

O tym, co województwo śląskie oferuje młodym ludziom, rozmawiał ze studentami marszałek Adam Matusiewicz.

„Nie muszę już zachęcać was do studiowania w naszym regionie. Ale chciałbym zachęcić, byście po ukończeniu tych studiów podejmowali pracę właśnie w województwie śląskim i tutaj chcieli zakładać rodziny" - mówił marszałek podczas spotkania w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Przybliżył słuchaczom także podział kompetencji w samorządzie, które dla wielu młodych ludzi nie są zrozumiałe. „Wiele osób nie ma świadomości istnienia funkcji marszałka, a co dopiero kompetencji, jakie posiada. Pod tym względem zazdroszczę nieco panu wojewodzie tytułu, bo brzmi bardziej obiecująco" - żartował Adam Matusiewicz.

Marszałek mocno podkreślał znaczenie gospodarcze regionu. „Warto zwrócić uwagę chociażby na fakt, iż jeszcze do niedawna w górnictwie pracowało 400 tys. ludzi. W tej chwili 100 tys. To znaczny odpływ, ale mimo to sytuacja na rynku pracy jest dobra, a tradycyjny przemysł nadal jest mocny"- mówił.  Podczas spotkania poruszył też kwestie związane z kulturą i sportem. Podkreślał, że naszą siłą jest wyrazistość kulturowa, która jest pielęgnowana, a równocześnie otwarta na wzorce ze świata zewnętrznego. „To tu tętni życie kulturalne. I choć Kraków czy Wrocław mają dłuższą tradycję i ich wachlarz propozycji jest mocno rozbudowany, to przecież i u nas można wybierać z bogatej oferty teatrów, muzeów, kin i instytucji oraz innych miejsc zapraszających do aktywnego i twórczego udziału w kulturze" - tłumaczył słuchaczom.

Zwrócił też uwagę na konieczność zmian w sposobie myślenia. Według marszałka konieczne jest, aby w przyszłości miasta aglomeracji były traktowane jak jeden organizm.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.