Centrum Leczenia Oparzeń włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

17 października 2000 dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Stanisław Korfanty oraz Komendant Główny Straży Pożarnej gen. bryg. Zbigniew Meres podpisali w Warszawie porozumienie w sprawie udziału siemianowickiego szpitala w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
Celem podpisanego porozumienia jest sprawne i skuteczne współdziałanie straży pożarnej i CLO w niesieniu pomocy poszkodowanym w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia spowodowanego oparzeniami. W najbliższym czasie wspólnie opracowane zostaną plany działania szpitala w warunkach wypadków masowych. "Podpisane porozumienie to niezwykłe wyróżnienie naszej placówki. Otwiera ono nowe perspektywy rozwoju oraz stanowi wyzwanie i motywację do efektywnego działania i lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego i sprzętu" - stwierdził dyrektor Stanisław Korfanty Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, którego organem założycielskim jest Województwo Śląskie jest pierwszym szpitalem w kraju włączonym w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.


 


tagi: