Dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Śląskiego już po raz czwarty ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w roku 2003
O dotacje mogą się ubiegać działające na terenie Województwa Śląskiego stowarzyszenia sportowe i kluby, wojewódzkie związki sportowe oraz wojewódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej. Zgłoszone projekty powinny mieć zasięg i znaczenie wojewódzkie lub ogólnopolskie i promować sport przez organizację zawodów, imprez i turniejów sportowych. Mogą też obejmować organizację festiwali i zabaw rekreacyjnych oraz badania lekarskie i diagnostyczne młodzieży uzdolnionej sportowo. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice (z dopiskiem „Konkurs projektów”) – do 30 listopada 2002 roku na projekty przewidziane do realizacji w I połowie roku 2003 oraz do 31 stycznia 2003 roku na projekty przewidziane do realizacji w II połowie roku 2003.
Załączniki
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Wniosek (rtf - 37KB)
Wniosek (pdf - 58KB)