Dialog w roli głównej

Wojewódzki Urząd Pracy podsumował projekt promujący dialog społeczy

„Lepiej diagnozować i nieinwazyjnie leczyć problem. To dużo skuteczniejsze od radykalnych operacji, które często zaogniają konflikty" - powiedział Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski podczas konferencji kończącej projekt „Rozmawiajmy! - dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy".

Konferencję, która odbyła się 27.06.2011 w Katowicach, otworzył, obok wicemarszałka Mariusza Kleszczewskiego, Jerzy Gorzelik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Mieczysław Płaneta.

Wzmacnianie dialogu społecznego oraz budowanie partnerstwa w województwie śląskim to główny cel projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).


Główni odbiorcy projektu - przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego (organizacji związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych), organizacji otoczenia biznesu, agencji rozwoju lokalnego, władz lokalnych - mieli okazję przekonać się podczas 8 edycji warsztatów, jak budować relacje opierające się na zaufaniu i szacunku, jakich metod używać, by prowadzić skuteczne negocjacje. Kiedy warto prowadzić dialog? Jaką przyjąć postawę w konfliktowych sytuacjach, które mnie dotkną? Z kim mogę współpracować? Czy w mojej branży jest szansa na pozyskanie partnera do wspólnych działań? - m.in. na takie pytania odpowiadali sobie uczestnicy spotkań z podregionów: bielskiego, bytomskiego, częstochowskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego i tyskiego.  Dopełnieniem działań w ramach projektu jest zaprezentowany na konferencji podręcznik dobrych praktyk, który jest dostępny również na stronie internetowej www.rozmawiajmy.wup-katowice.pl