Nagrody im. Karola Miarki

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał nagrody im. Karola Miarki. Tegorocznymi laureatami zostali - Antoni Halor, prof. Alojzy Kopoczek oraz Krzysztof Wielgut
Wśród zgłoszonych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie kandydatur wybrano trzech laureatów. Nagrody otrzymali: Antoni Halor z Siemianowic Śląskich - artysta plastyk, reżyser filmowy i telewizyjny, badacz folkloru śląskiego; Prof. Alojzy Kopoczek z Cieszyna - nauczyciel, entomuzykolog, pedagog, animator życia kulturalnego; Krzysztof Wielgut - nauczyciel, wychowawca, publicysta, przewodniczący Komisji Historycznych Okręgu Częstochowskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Nagrody im. Karola Miarki stanowią uhonorowanie działalności osób upowszechniających kulturę i naukę oraz wznoszących trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. Nagrody przyznawane są od 1983 roku przez wojewodów katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 roku Nagrodę przyznaje i funduje Zarząd Województwa Śląskiego. Do tej pory uhonorowano 66 osób, m.in. Wilhelma Szewczyka, Stanisława Hadynę, Dorotę Simonides, Tadeusza Kijonkę, Henryka Mikołaja Góreckiego, Andrzeja Jasińskiego, Jana Wincentego Hawela, Alfonsa Nosola oraz ks. abp. Damiana Zimonia. Uroczyste wręczenie tegorocznych Nagród im. Karola Miarki odbyło się 23 października br. o godz. 12:00 w Sali Audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Sylwetki nagrodzonych: Antoni Halor Urodzony w Siemianowicach Śląskich. W 1965 ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w 1971 Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, Filmową i Telewizyjną w Łodzi. Autor wielu filmów dokumentalnych, animowanych oraz kilku przedstawień Teatru Telewizji. Zajmował się scenografią telewizyjną i filmową. Stale uprawia malarstwo i rysunek. W 1965 r. był współzałożycielem grupy "Onejron", działającej przez dziesięć lat. W twórczości filmowej Antoniego Halora zwracają uwagę filmy "Testament" (nagroda na festiwalu w Krakowie w 1970 r.), "Czarne i zielone" i "Czarne słońce" ( filmy o górnikach nagrodzone na festiwalu w Krakowie w 1971 r.), "Notatnik 14" (nagroda na festiwalu w Krakowie w 1971), "Jeden plus jeden" (nagroda w Tampere oraz najlepszy film roku na festiwalu w Londynie), "Człowiek z laską" (film o Jerzym Ziętku wyrózniony na festiwalu w Krakowie i uhonorowany Nagrodą Główną w 1979 r. w Łodzi), "Siedem zegarków Gustawa" (pełnometrażowy, fabularyzowany dokument o Gustawie Morcinku " I nagroda "Epoki" w 1987 roku). Obecnie Antoni halor zajmuje się górnosląskim folklorem. Terenem jego badań są m.in. Mikołów, Chorzów i Siemianowice Autor wielu publikacji folklorystycznych dotyczących ludowych podań i baśni. Laureat nagrody im. J. Ligęzy w 1989 r. Od trzydziestu lat członek Towarzystwa Siemianowic Śląskich. Prof. Alojzy Kopoczek Urodzony 17 grudnia 1941 r. w Mazańcowicach na ziemi cieszyńskiej. Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. W 1979 r. uzyskanie tytułu profesora z zakresu etnografii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1966 roku praca naukowo dydaktyczna w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Przez 13 lat praca na stanowisku wicedyrektora Instytutu pedagogiki Muzycznej. Od 1996 r. prorektor ds. filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od dwóch lat Dyrektor Instytutu Pedagogiki Muzycznej. Od 1974 Alojzy Kopoczek prowadzi badania naukowe z zakresu ludowych instrumentów muzycznych i folkloru muzycznego na terenie całej Polski z uwzględnieniem obszaru polskich Karpat. Od 1974 przez trzynaście lat prowadził Orkiestrę Dętą PKP w bielsku Białej i przez dziesięć lat chóry zaolziańskie w Cieszynie i Karwinie. W 1987 roku utworzył w cieszyńskiej filii UŚ Chór Instytutu Pedagogiki Muzycznej. Współuczestniczy w pracach komisji artystycznych oraz organizacji przeglądów chórów, orkiestr dętych i imprez folklorystycznych np. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Wojewódzki Przegląd dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Cieszynie. Krzysztof Wielgut Urodzony 13 maja 1919 r. w Szreniawie w województwie krakowskim. Absolwent Szkoły Podchorążych Broni Pancernych w Modlinie. W czasie wojny przynależność do Narodowej organizacji Wojskowej w powiecie Miechowskim. Po scaleniu NOW z Armią Krajową w 1943 adiutant pierwszego w miechowskiem oddziału partyzanckiego, wykładowca w konspiracyjnej szkole podchorążych AK, dowódca w 8 pułku ułanów. W 1945 r. studia historyczne i geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1949 praca w szkolnictwie średnim w Częstochowie, która trwała 48 lat. Nauka min. w Niższym Seminarium Duchowym w Częstochowie w Zespole Szkół Handlowych oraz Liceum Sztuk Plastycznych. Od 1971r. działacz ZHP. Stała współpraca z Tygodnikiem Katolickim Niedziela od 1981 oraz artykuły w czasopismach harcerskich, Częstochowskim Biuletynie Oświatowym oraz gazecie lokalnej w Jarosławiu "Słoneczna Skała". W 2000 roku ukazała się zbiorowa publikacja części jego artykułów "Obrazki z dziejów Polski". Od 7 lat przewodniczący Komisji Historycznej Okręgu Częstochowskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Liczne nagrody i medale za działalność publiczną.


 


tagi: