Spotkanie z konsulem generalnym Francji

W dniu dzisiejszym Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski spotkał się z konsulem generalnym Francji w Krakowie Michelem Raineri
Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Omówiono dotychczasową współpracę międzynarodową Województwa Śląskiego i Francji. Dyskutowano także nad możliwościami dalszych kontaktów, zwłaszcza związanych z restrukturyzacją przemysłu oraz integracją Polski z Unią Europejską. Województwo Śląskie w ramach podpisanych porozumień współpracuje z regionem Nord–Pas de Calais (porozumienie zawarte 16 lipca 1999) i departamentem Bas–Rhin (porozumienie zawarte 16 października 2000) we Francji.