Pomoc dla bezrobotnych i bezdomnych

Marian Jarosz spotkał się z bezrobotnymi
W dniu dzisiejszym przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbył się wiec protestacyjny zorganizowany przez Ruch Obrony Bezrobotnych oraz Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne. Kilkudziesięciu protestujących domagało się m.in. uruchomienia na szeroką skalę robót publicznych, utworzenia specjalnego funduszu, który były do dyspozycji organizacji pozarządowych oraz zorganizowania bezpłatnych przejazdów dla bezrobotnych poszukujących pracy. Protestujący postulują także powołanie przedstawicieli Ruchu Obrony Bezrobotnych w skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Z protestującymi spotkał się Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz. Wyraził on wolę współpracy Zarządu Województwa z organizacjami broniącymi praw osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmującymi się pomocą dla bezdomnych. Marian Jarosz przełamał się z protestującymi opłatkiem.