Uhonorowano ludzi kultury

Marszałek Województwa Śląskiego wręczył nagrody w dziedzinie kultury za rok 2011.

Uroczystość odbyła się w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

„Spotykamy się w świetnym gronie ludzi sukcesu. Wymiar finansowy nagrody ma mniejsze znaczenie. Dzisiejsze wydarzenie to przede wszystkim wyróżnienie artystów, którzy rozsławiają województwo śląskie. Chodzi też o pokazanie, że mamy wspaniałych twórców i znakomite dokonania na polu kultury” – powiedział marszałek Adam Matusiewicz podczas wręczenia nagród. – „Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok wszystkim ludziom kultury życzę pełnych sal, życzliwych krytyków i hojnych mecenasów”.

Laureaci nagród w poszczególnych kategoriach:

dla młodych twórców:

 

 • Marcin Białas – za osiągnięcia w dziedzinie plastyki
 • Marek Kołbuk – za osiągnięcia w dziedzinie teatru
 • Mikołaj Pospieszalski – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki

 

za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury:

 

 • Otylia Czerny – za działalność na rzecz amatorskiego ruchu teatralnego
 • Barbara Ptak – za upowszechnianie dzieła scenicznego
 • Tadeusz Trębacz – za upowszechnianie folkloru i sztuki ludowej

 

Nagrody artystyczne Marszałka Województwa Śląskiego:

 

 • Jacek Rykała – za osiągnięcia w dziedzinie plastyki
 • Grzegorz Przybył – za osiągnięcia w dziedzinie sztuki aktorskiej
 • Eryk Pudełko – za osiągnięcia w dziedzinie plastyki

 

Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków wręczone zostały 24 listopada br. podczas konferencji naukowej pt. „Architektura drewniana w województwie śląskim” organizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymali je Andrzej Sośnierz w kategorii  wzorowy inwestor oraz Renata Dubiel-Białas w kategorii wykonawca.

Marszałek Województwa Śląskiego honoruje nagrodami artystów i działaczy w dziedzinie kultury naszego regionu od 2000 roku. W tym roku wysokość nagrody dla każdego laureata to 5 tys. zł


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Sylwetki laureatów