Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Departamentem Bas-Rhin

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Przewodniczący Rady Generalnej Departamentu Bas-Rhin Philippe Richert podpisali w Strasbourgu porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Departamentem Bas-Rhin (Republika Francuska)
16 października br. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Przewodniczący Rady Generalnej Departamentu Bas-Rhin Philippe Richert podpisali w Strasbourgu porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Departamentem Bas-Rhin (Republika Francuska). Porozumienie zakłada wymianę doświadczeń i informacji w takich dziedzinach jak rozwój gospodarczy, kultura, sport, ochrona środowiska naturalnego, transport, ochrona zdrowia, sprawy społeczne oraz wymiana międzyinstytucjonalna. Zarząd Województwa Śląskiego oraz Rada Generalna Departamentu Bas-Rhin zamierzają promować inicjatywy gospodarcze, rozpowszechniać ideę partnerstwa pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami na wszystkich szczeblach wspólnot lokalnych i instytucji. Regiony będą wymieniać ofert gospodarcze i informacje prawne służących rozwijaniu współpracy gospodarczej. W dokumencie wyrażono wolę pogłębiania nawiązanych kontaktów oraz dążenie do utrwalenia współpracy i przyjaźni między mieszkańcami obu regionów. Współpraca posłuży również przygotowaniu Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej Dla realizacji porozumienia utworzony zostanie Komitet Mieszany złożony z trzech przedstawicieli każdej ze stron, mający za zadanie opracowanie oraz kontrolę planu wspólnych działań. Porozumienie stanowi kontynuację umowy zawartej w styczniu 1998 pomiędzy Województwem Katowickim a Departamentem Bas-Rhin.