Wiek nie przekreśla rozwoju zawodowego

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję „Kariera zaczyna się po 50-tce”

Doświadczenie to ich największy atut, ciągle jednak muszą przekonywać do siebie pracodawców, stawiających na młody zespół. Dla uczestników projektu „Kompetencje na miarę potrzeb” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach szkolenia okazały się szansą na rozwój kariery. Jakie są ich doświadczenia, jakie rezultaty przyniósł dwuletni projekt przekonamy się podczas konferencji podsumowującej 27 stycznia 2012 r.

Ponad 44 tysiące osób zarejestrowanych w województwie śląskim to bezrobotni po 50. roku życia, często o nieaktualnych kwalifikacjach, słabo znający języki obce, dodatkowo dyskryminowani przez potencjalnych pracodawców ze względu na wiek.

Szansą dla nich są szkolenia podnoszące kwalifikacje, dające dodatkowe umiejętności, co znacznie poprawia ich konkurencyjność na rynku pracy. Mając to na względzie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował projekt obejmujący kompleksowym wsparciem osoby po 50 roku życia zagrożone utratą zatrudnienia. Praktyczne podejście i stawianie na efektywność form wsparcia były niewątpliwym atutem „Kompetencji na miarę potrzeb”. Wszelkie działania skoncentrowane były na podnoszeniu motywacji, samooceny, zwiększenie zdolności interpersonalnych, co ma również niebagatelne znaczenie dla pracodawców. „Stawialiśmy także na bezpośredni kontakt z uczestnikami, dzięki czemu łatwiej było nam pomagać choćby w sytuacjach kryzysowych, bowiem zdarzyło się, że uczestnik w trakcie realizacji projektu stracił zatrudnienie. Wówczas szybka reakcja, zapewnienie odpowiedniego szkolenia dającego dodatkowe kwalifikacje pozwoliły na znalezienie nowej pracy” – wyjaśnia Piotr Potyka, lider projektu.

Konferencja „Kariera zaczyna się po 50-tce”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, jest okazją do bliższego zapoznania się z rezultatami projektu oraz bezpośrednio z samymi uczestnikami. Nie zabraknie również dobrych praktyk z zakresu zatrudniania osób 50+, które zaprezentują przedstawiciele ArcelorMittal Poland (zdobywca tytułu „Firma przyjazna 50+”) oraz IKEA (laureat ogólnopolskiego konkursu „Praktyki przyjazne pracownikom 50+”). O potrzebie kształcenia ustawicznego i szansach na rynku pracy dojrzałych pracowników mówić będą przedstawiciele środowisk akademickich – dr Helena Hrapkiewicz, Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego oraz dr n. hum. Daniel Kukla z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Program konferencji i karta zgłoszenia