Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

38 dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych nagrodzonych za aktywność i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz wychowawczej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października br. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wręczył nagrody dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwa Śląskie. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego przyznawane są za szczególną aktywność i znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz wychowawczej. Nagrodami uhonorowano osoby przyczyniające się do dostosowania programów i organizacji nauczania do założeń systemu edukacji, współuczestniczące w kreowaniu regionalnej polityki edukacyjnej oraz tworzące i realizujące programy edukacji regionalnej i europejskiej. Przy wyborze, szczególną uwagę zwrócono na poszerzanie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb regionu, wspomaganie talentów młodzieży oraz przeciwdziałania patologii społecznej. Komisja konkursowa rozpatrzyła 69 kandydatur zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Województwa Śląskie, rady szkól i rodziców, rady bibliotek, rady programowe oraz pedagogiczne. Ogółem przyznano 38 nagród, w tym jedna pierwszego stopnia, sześć drugiego oraz 31 nagród trzeciego stopnia.


 


tagi: