Zainaugurowano obchody Europejskiego Roku Niepełnosprawnych

Rok 2003 ustanowiony został przez Radę Unii Europejskiej Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest podniesienie świadomości o prawach osób niepełnosprawnych
Dziś w Katowicach Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski uroczyście zainaugurował jego obchody. „W naszym województwie jest ponad 490 tys. osób niepełnosprawnych. Społeczeństwo starzeje się, w związku z tym skala zjawiska rośnie ” – powiedział podczas uroczystości Wojewoda. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem wymaga nie tylko współpracy specjalistów z różnych dziedzin, ale przede wszystkim poznania opinii i oczekiwań samych niepełnosprawnych. Podczas Roku Niepełnosprawnych zostaną opracowane rozwiązania potrzebne do promowania równych szans osób niepełnosprawnych. W działaniach będą uczestniczyły samorządy, organizacje osób niepełnosprawnych i środowiska naukowe. „Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej podjęliśmy prace nad wieloletnim programem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich społecznemu wykluczaniu. Myślę, iż przez ten rok zwrócimy szczególną uwagę na problemy tej grupy osób. Działania te nie zostaną przerwane razem z jego zakończeniem – powiedział podczas inauguracji Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. W czasie spotkania powołano komitet honorowy i komitet roboczy ds. obchodów ERON w Województwie Śląskiem. Oprócz Marszałka i Wojewody w skład komitetu honorowego weszli Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Lucyna Frąckiewicz, Kierownik Studium Pracowników Socjalnych przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Kazimiera Wódz, Wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKCENT", Marek Plura oraz Janina Stoksik ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach i Anna Kruczek ze Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych w Katowicach.Zobacz również