Spotkanie z Ambasadorem Królestwa Belgii

Marszałek Województwa Michał Czarski przyjął dziś Ambasadora Królestwa Belgii Bruno Nève de Mèvergnies.
Podczas spotkania rozmawiano nt. współpracy Województwa Śląskiego z regionami Belgii. Ambasador zapoznał się z procesami restrukturyzacji przemysłu oraz rozwojem nowych dziedzin gospodarki. Poruszono także kwestie łagodzenia społecznych skutków redukcji zatrudnienia w górnictwie. Bruno Nève de Mèvergnies przedstawił doświadczenia regionów belgijskich w tej dziedzinie. Ambasador zadeklarował swoją pomoc w przygotowaniu Województwa Śląskiego do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wsparcie dotyczyło będzie także promocji Województwa jako regionu nowoczesnego. Bruno Nève de Mèvergnies wyraził także gotowość do działań na rzecz Województwa Śląskiego w strukturach Unii Europejskiej. Ambasador Nève de Mèvergnies pełni swoją funkcję od października ubiegłego roku. Była to jego pierwsza wizyta w Województwie Śląskim. Województwo współpracuje z regionem Walonii oraz prowincją Limburgii w Belgii. Wspólne działania dotyczą przede wszystkim pomocy we wzmacnianiu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania rozwoju nowoczesnych technologii oraz wykorzystania funduszy strukturalnych UE. W kurtuazyjnym spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek oraz Konsul Honorowy Belgii w Katowicach Michel Redoutè.Zobacz również