Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących pomocy społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dotyczących pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Konkurs z zakresu pomocy społecznej przewiduje dotacje dla trzech programów celowych. Ich celem jest wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnosprawnych, chcących uzyskać zatrudnienie. Dofinansowanie uzyskają także projekty mające na celu pomoc dla ludzi starszych w środowiskach lokalnych. W konkursie z zakresu i profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotowane będą projekty pomocy psychospołecznej dla dzieci i ich rodzin z problemem alkoholowym w społecznościach wiejskich. Pomoc mogą uzyskać także programy wspierania i integracji środowisk samopomocowych. O dotacje ubiegać się mogą podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działające non-profit. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 17 marca br. w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Powstańców 41a, pok. 609, 40-024 Katowice.
Linki do stron zewnętrznych
Konkurs ofert dotyczących pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zobacz również