Kanadyjskie doświadczenia w zrównoważeniu transportu i infrastruktury

Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się z Dyrektorem Inicjatywy Miast Zrównoważonego Rozwoju Heather Schoemaker
W czasie spotkania przedstawiono projekty w których realizację gotowa jest włączyć się strona kanadyjska. Dotyczą one m.in. przebudowy centrum Katowic oraz stworzenia jednolitego systemu transportu w Aglomeracji Górnośląskiej. Marszałek Czarski omówił zasady dofinansowania przez samorząd województwa komunikacji w regionie. Podsumowano także wczorajsze sympozjum na temat Zrównoważonego Transportu i Infrastruktury w Aglomeracji Górnośląskiej. Jego celem było wskazanie rozwiązań służących funkcjonowaniu transportu oraz rozwojowi infrastruktury w Aglomeracji Górnośląskiej. Heather Schoemaker wyraziła zadowolenie z jego przebiegu. Seminarium otworzył Ambasador Kanady Ralph Lusushyn. Oprócz Marszałka Czarskiego uczestniczył w nim także Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras, Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przedstawiciele samorządów. W czasie obrad przedstawiono kanadyjskie doświadczenia i technologie w dziedzinie komunikacji, a także modele finansowania infrastruktury transportowej. Dyskutowano także nad rozbudową infrastruktury w aglomeracji. Organizatorem sympozjum było Miasto Katowice oraz Kanadyjska Inicjatywa Miast Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa Miast Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Cities Initiative – CSI) jest partnerską inicjatywą promującą zrównoważony rozwój miast oraz poprawę standardu życia mieszkańców. Inicjatywa SCI prowadzona jest przez Ministerstwo Przemysłu Kanady. We wrześniu 2002, w czasie Światowej Konferencji dotyczącej trwałego rozwoju, rząd Kanady ogłosił rozszerzenie zasięgu SCI na 17 miast całego świata. Wśród nich znalazły się także Katowice.