O rynku pracy z samorządami

Zarząd Województwa Śląskiego rozwija współpracę z samorządem lokalnym w zmniejszaniu skali bezrobocia
26 stycznia 2001 w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, samorządów lokalnych oraz powiatowych urzędów pracy. Podczas spotkania Marszałek Województwa Śląskiego podkreślił duże znaczenie wymiany informacji o strukturze bezrobocia oraz działaniach powiatów. Zadaniem samorządu województwa jest analiza tendencji na rynku pracy w województwie oraz pozyskiwanie środków z Krajowego Urzędu Pracy oraz Unii Europejskiej na realizację wojewódzkich programów przeciwdziałania bezrobociu. Obecnie niepokojącym zjawiskiem na rynku pracy w województwie jest stała tendencja wzrostu poziomu bezrobocia. W grudniu 2000 r. W Województwie Śląskim liczba bezrobotnych wyniosła 260 tys. W porównaniu ze styczniem 1999 r. stanowi to wzrost o 110 tys. osób. Negatywną tendencją jest stale powiększająca się liczba osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto z prognoz demograficznych wynika, że do roku 2005 w województwie śląskim liczba osób w wieku produkcyjnym zwiększy się do 90 tys. z czego 30 tys. stanowić będzie młodzież z wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych. Tendencje na rynku pracy stanowią wyzwanie dla lokalnych i regionalnych władz samorządowych mających na celu kreowanie powstawania nowych miejsc pracy oraz zapobieganiu bezrobociu.