Urząd Marszałkowski laureatem Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ogłosił wyniki XIII edycji Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

Decyzją kapituły w dwuetapowym postępowaniu konkursowym Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego znalazł się - jako jedyny przedstawiciel administracji - w gronie laureatów.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych wzorców w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród nagrodzonych są także dwie firmy śląskie z obszaru biznesu: GM Manufacturing Poland z Gliwic i CSF Poland sp. z o.o. z Częstochowy.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki.