Ruszają szkolenia dla producentów rolnych

W ramach unijnego programu SAPARD, w Województwie Śląskim rozpoczynają się specjalistyczne szkolenia dla rolników
31 producentów roślin, mleka oraz żywca wieprzowego i wołowego zapozna się z najnowszymi technologiami oraz standardami Unii Europejskiej obowiązującymi w produkcji rolniczej. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z normami jakościowymi oraz wymaganiami ekologicznymi, którym należy sprostać wchodząc na rynek europejski. W latach 2002 – 2004, na realizację Programu SAPARD w Polsce, Unia Europejska przeznaczyła ok. 513 mln euro (ok. 2 mld zł). Kwota dotacji przypadająca na poszczególne województwa zależy od aktywności rolników w ubieganiu się o pomoc, a także od kreatywności i kompetencji lokalnych władz samorządowych w przygotowaniu wniosków pomocowych. Województwo Śląskie pozyskało dotychczas 78,8 mln zł. W tej kwocie 68,5 mln zł przeznaczono na inwestycje w rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, 9, 4 mln zł na projekty związane z przetwórstwem artykułów rolnych oraz 0,9 mln zł na inwestycje w rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych. W drugiej połowie 2003 roku rozpoczną się szkolenia dla 180 pracowników i radnych powiatów oraz gmin wiejskich. Ich celem będzie przygotowanie samorządów do wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Załączniki
Informacja o szkoleniach dla producentów
Karta zgłoszeniowa