Otwarci na czeskich pracodawców

Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski spotkał się z Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej w Częstochowie - Jarosławem Krykwińskim

Rozmowy dotyczyły udziału czeskich przedsiębiorców w planowanych na 11 października 2012 roku Europejskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.

Wicemarszałek pokreślił, iż współpraca transgraniczna jest ważnym elementem strategii rozwoju gospodarczego województwa, w szczególności w kontekście powstawania nowych miejsc pracy.

Uczestnicy spotkania wspólnie omówili możliwości współpracy z czeskimi przedsiębiorstwami w zakresie prezentacji ofert pracy na październikowych targach. Rozmowy dotyczyły również podejmowania innych inicjatyw, zmierzających do promowania śląskiego rynku pracy u południowych sąsiadów.

Polska i Czechy mają zbliżone kierunki rozwoju gospodarczego i podobne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Zasoby ludzkie województwa śląskiego, to duży potencjał, który należy pokazywać czeskim pracodawcom - podkreślał Jarosław Krykwiński.  

Wicemarszałek pokreślił, iż współpraca transgraniczna jest ważnym elementem strategii rozwoju gospodarczego województwa, w szczególności w kontekście powstawania nowych miejsc pracy.

Organizatorem Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji jest Wojewódzki Urząd Pracy. Celem projektu jest ułatwienie kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami z kraju i państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zaprezentowanie instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość oraz promocja samozatrudnienia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
    Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Częstochowie - Jarosław Krykwiński

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o targach na stronie WUP Katowice