Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Władze Województwa Śląskiego i Kraju Północnej Nadrenii-Westfalii rozwijają współpracę gospodarczą
W dniach 14-15 marca 2001 roku w Gmachu Sejmu Śląskiego odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze. Celem spotkania jest zainicjowanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami Województwa Śląskiego i kraju Północnej Nadrenii-Westfalii oraz rozpoczęcie wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Podczas Forum omówione zostaną problemy gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Przewidziano także dyskusje nt. komunikacji publicznej oraz logistyki transportu towarowego. Forum realizuje zapisy podpisanego we wrześniu ub. roku porozumienia w współpracy Województwa Śląskiego i kraju Północnej Nadrenii-Westfalii. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Technologii i Transportu Północnej Nadrenii-Westfalii oraz reprezentanci ponad 20 niemieckich firm. Zaproszeni zostali także przedstawiciel samorządu terytorialnego oraz firm związanych z transportem i ochroną środowiska.
Załączniki
Formularz zgłoszeniowy dla firm