Nieograniczona energia do życia sprawdza się w pracy

Pod takim hasłem Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął kampanię promującą zatrudnienie osób niepełnosprawnych w województwie śląskim

Pięć różnych osób, pięć różnych historii, ta sama idea i cel.  Bohaterowie kampanii - Karolina Kozłowska, Krzysztof Wostal, Magdalena Kulus, Marcin Michalik i Piotr Czarnota będą przekonywać, że nawet ze znacznym stopniem niepełnosprawności można efektywnie łączyć pracę zawodową z pasją oraz obowiązkami rodzinnymi.

W tym miesiącu sylwetki niepełnosprawnych bohaterów można zobaczyć we wszystkich większych miastach województwa na wielu billboardach i citylightach (reklamy we wiatach przystankowych). Kampania jest wspierana artykułami prasowymi na łamach Dziennika Zachodniego oraz reklamą na internetowych portalach informacyjnych - Interii, Onecie oraz Wirtualnej Polsce. W kolejnym miesiącu będzie można zobaczyć i usłyszeć spoty reklamowe w regionalnych stacjach telewizyjnych i radiowych. Stałym elementem kampanii jest portal internetowy www.sprawni-niepelnosprawni.pl, na którym istnieją baza wiedzy na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych, giełda pracy oraz forum.

Głównym celem kampanii reklamowej jest zwiększenie wiedzy i świadomości potencjalnych pracodawców na temat zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, zaś samych osób z niepełnosprawnością do przysłowiowego opuszczenia czterech ścian i podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w roku 2011 wynosił w Polsce tylko 22,3%. Oznacza to, że na 100 osób niepełnosprawnych, którzy mogli podjąć zatrudnienie, tylko 22 niepełnosprawnych pracowało. Wiedza pracodawców na temat korzyści finansowych płynących z zatrudnienia niepełnosprawnych jest uboga, dlatego potencjał pracowniczy tej grupy osób jest nadal wykorzystywany w minimalnym stopniu. Wśród wielu przedsiębiorców pokutuje ponadto przeświadczenie, że osoba niepełnosprawna jest mniej efektywna i dyspozycyjna, a dodatkowo problemy z przystosowaniem miejsca pracy są często powodem odmowy zatrudnienia, nawet jeśli kwalifikacje kandydata nie budzą żadnych zastrzeżeń.

Karolina Kozłowska, Krzysztof Wostal, Magdalena Kulus, Marcin Michalik i Piotr Czarnota pokazują, że mimo ograniczeń związanych ze swoją niepełnosprawnością są takimi samymi, a często nawet lepszymi pracownikami od innych. Na gruncie zawodowym liczą się bowiem kwalifikacje i umiejętności.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Nieograniczona energia do życia sprawdza się w pracy