Medale dla muzealników

Uroczystość w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

20 pracowników placówki otrzymało odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Były to Krzyże Zasługi oraz  Medale za długoletnią służbę.

W uroczystości uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Halina Bieda - komisarz Bytomia.

Medale wręczył wicewojewoda Piotr Spyra. „Przyznane odznaczenia to docenienie dorobku wielu naukowców, wielu muzealników związanych z Muzeum Górnośląskim oraz docenienie kulturotwórczej roli tej placówki" - powiedział podczas uroczystości wicewojewoda.

W czasie uroczystości wręczone także Medale „Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyjątkowo doceniono pracę i działalność profesora Jana Drabiny z działu historii muzeum. Otrzymał on dwa odznaczenia - Złoty Krzyż Zasługi oraz medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Uroczystość uświetnił występ Agnieszki Kaczmarek-Bialic.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
    prof. dr hab Jan Drabina  Uroczystośc odbyła się neogotyckim gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w odrestaurowanej Sali Gorczyckiego Wicewojewoda Piotr Spyra   Agnieszka Kaczmarek-Bialic