Projektanci zadbają o przestrzeń publiczną Radlina

Rozpoczęła się druga edycja „Design w terenie"

Podczas siedmiodniowych warsztatów uczestnicy pod okiem uznanych projektantów będą rozwiązywać problemy związane z przestrzenią publiczną Radlina. Grupa młodych projektantów będzie miała za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania i aktywizacji kluczowych miejsc w przestrzeni publicznej miejscowości. Studenci kierunków projektowych śląskich uczelni pod okiem ekspertów na siedem dni zamieszkają w Radlinie, starając się jak najlepiej poznać gminę.

Wywiady, konsultacje, ankiety i rozmowy z władzami gminy oraz mieszkańcami będą pierwszym krokiem w procesie projektowym. Zespół „Design w terenie" kładł będzie nacisk na te rozwiązania, które odpowiadać będą lokalnym potrzebom.

Efektem warsztatów będą propozycje rozwiązań konkretnych problemów, pełna dokumentacja i opis koncepcji projektowych, które później władze gminy będą mogły wdrożyć.

Do projektu zgłosiło się 13 gmin. Jury, jako miejsce, gdzie odbędą się warsztaty, wybrało gminę Radlin. Aplikując o udział w projekcie, władze gminy zwróciły uwagę na XIX-wieczną kolonię „familoków" zaprojektowanych przez słynnych niemieckich architektów modernistycznych, m.in. W. Müllera, H.Poelziga i A. Bechera. Radlińska kolonia „Emma" (bo taką nazwę posiadała przed wojną) to zespół unikalnych w regionie budynków.

„Niestety idea kolonii jako otwartego „osiedla-ogrodu" przez lata odeszła w zapomnienie. Kolonia nie spełnia dziś swej dawnej socjologicznej funkcji, nie integruje mieszkańców. Dokonująca się restrukturyzacja górnictwa sprawiła, że obiekty mogące pełnić funkcję miejskiej starówki stały się zwykłymi spółdzielczymi obiektami mieszkalnymi. Część obiektów po przejściu w prywatne ręce, jest dziś bardzo zaniedbana i psuje ogólny krajobraz dzielnicy" - czytamy w materiałach aplikacyjnych.

Władze Radlina uważają, że „odpowiednie wykorzystanie potencjału Kolonii Emma mogłoby skutkować powstaniem atrakcji na miarę katowickiego Nikiszowca. Przede wszystkim jednak pomogłoby budować regionalną tożsamość, burzyć narosłe przez lata stereotypy i odkrywać na nowo zapomniane piękno śląskiej architektury".

„Design w terenie" jest elementem projektu: „Design Silesia II"; projektu systemowego Samorządu Województwa Śląskiego zaplanowanego do realizacji w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL. Wszystkie podjęte działania finansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez ASP w Katowicach. Uroczyste otwarcie warsztatów odbędzie się dzisiaj, w poniedziałek 24 września o godz. 17.00. Wernisaż zaplanowano na piątek 28 września w Radlinie, także o godz.17.00.


Kolonia Emma

Kolonia Emma w Radlinie to zespół unikalnych w regionie rybnicko-wodzisławskim budynków z przełomu XIX i XX wieku, zaprojektowanych dla ówczesnych pracowników kopalni „Emma" w Radlinie (dzisiejsza Kopalnia „Marcel"). Zwyczajowo budynki, o których mowa, zwykło się nazywać po prostu „osiedlem robotniczym", choć dawniej zarówno projekt, jak i wykonanie pierwotnie nazywano właśnie „Kolonie Emmagrube". Początki Kolonii to koniec XIX wieku, zaś budowę można podzielić na dwa etapy - „starą" i „nową" kolonię. Pierwsze budynki powstały już w 1897 roku. Były to przeważnie domy urzędników pracujących na Kopalni „Emma" (wzdłuż dzisiejszej ul. Korfantego, wówczas Keiser-Wilchelmstrasse). Do dziś zachowany został pierwotny układ urbanistyczni-przestrzenny osiedla, jego główne ulice utrzymały swój dawny przebieg, a zabudowa mieszkaniowa i usługowa przetrwała do dziś. Wszystkie obiekty w ramach Kolonii powstały z charakterystycznej czerwonej cegły, posiadały dwie kondygnacje , charakterystyczne dachy oraz małe ogródki. Celem twórców był nie tylko ważny dla ówczesnych architektów funkcjonalizm, ale również „miły wygląd, odpowiadający ówczesnym gustom".

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.