Be SMART - Think CITY

Seminarium na temat tworzenia inteligentnych miast „Bądź Inteligentny - Pomyśl: Miasto"

Jak połączyć inteligentne, zrównoważone i włączające społecznie rozwiązania w zarządzaniu Europą w przyszłości zastanawiali się uczestnicy konferencji, która odbyła się podczas Open Days 2012 w Brukseli.

W nowej perspektywie finansowej UE po roku 2013 pojawią się nowe możliwości dla miast. Nowe instrumenty dostarczą władzom lokalnym i regionalnym narzędzi mających na celu ułatwić zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów miejskich. Co więcej, skuteczność tych działań ma być osiągnięta jedynie poprzez całościowe (holistyczne) podejście do rozwiązywania problemów.

„Nie wiemy, jak będzie wyglądała Europa przyszłości, ale wiemy, jak chcielibyśmy, by wyglądała" - mówili uczestnicy warsztatów. Dlatego też najwyższy czas rozpocząć przygotowanie miast do praktycznej realizacji już zdefiniowanych atrybutów inteligentnych miast.

W czasie debaty dyskutowano nt. rozwiązań idących w kierunku koncepcji Inteligentnych Miast (np. rozwiązań ICT, czystego transportu, efektywności energetycznej) oraz adresowanych do kwestii społecznych i środowiskowych, takich jak  zdrowie, aktywność osób starszych, edukacja czy przeciwdziałanie niedoborom wody.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, osiągniecie wspólnych celów strategii EUROPA 2020 możliwe jest jedynie przez wspólne działanie.

Debata zorganizowana została przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Województwo Śląskie reprezentowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, Województwo Lubelskie, Pomorskie, miasta Łódź, Lublin oraz hiszpański region Aragonia, szwedzka Smalandia, Stowarzyszenie Rozwoju Sofia i miasto Sofia z Bułgarii, Rada Miasta Rygi z Litwy, miasto Helsinki z Finlandii, Vejle z Danii i włoski region Sardynia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.