Praca na wyciągnięcie ręki

Ponad 4 tys. miejsc pracy z kraju i zagranicy - tyle ofert znaleźć można na Europejskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji, które już po raz dziewiąty rozpoczęły się w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej

Uczestnicy targów mieli okazję przyjrzeć się ofercie blisko 130 wystawców, ale także znaleźć ciekawe propozycje edukacyjne i zdobyć informacje niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz uzyskać specjalistyczne wsparcie w tym zakresie. Dla osób planujących emigrację to także dobra okazja, by porozmawiać o warunkach pracy, zasadach wynagrodzenia i sposobie życia za granicą. W ramach targów odbywały się też warsztaty tematyczne dotyczące pracy za granicą, przedsiębiorczości i efektywnego poszukiwania pracy.

„Te cztery tysiące ofert pracy, oferty firm zagranicznych i tych zlokalizowanych w naszym regionie, to wszystko daje dużą satysfakcję i nadzieję, że dla tak licznej grupy osób odwiedzających targi będą one szansą na znalezienie zatrudnienia i nowy start w karierze zawodowej" - zauważył marszałek Adam Matusiewicz, który otworzył dziewiątą edycję targów w Katowicach.

Wśród pracodawców, którzy poszukiwali na targach pracowników, znaleźli się m.in. przedstawiciele bankowości, przemysłu produkcyjnego, górnictwa i handlu. Na osoby bezrobotne i zamierzające się przekwalifikować czekały oferty zatrudnienia w wielu branżach m.in. spawalnictwie, doradztwie zawodowym, doradztwie ubezpieczeniowym, górnictwie, budownictwie, ochronie. Targi były szansą na znalezienie ciekawej pracy i bezpośredni kontakt z pracodawcą. Nowością były także warsztaty dla pracodawców zainteresowanych możliwością zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Podczas warsztatów można było uzyskać informacje, co można zyskać zatrudniając osoby niepełnosprawne, co zrobić, by otrzymać wsparcie z PFRON i jak uzyskać środki na utworzenie tego typu miejsc pracy.

Dziewiąta edycja targów odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Targi otworzył marszałek Adam Matusiewicz.