Debata europejska w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych

W auli Wydziału Nauk Społecznych Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski uczestniczył w "Dniu Europejskim" - uroczystości z okazji 10-lecia Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jednym z głównych punktów programu jubileuszu była debata europejska z udziałem Catherine Lalumière – Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Danuty Hübner – Ministra ds. Europejskich RP oraz Genowefy Grabowskiej – Senatora RP, Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Catherine Lalumière w swoim wystąpieniu skomentowała niepokojące zjawisko niechęci części społeczeństwa francuskiego wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tłumaczyła, że takie nastroje mają charakter przejściowy. Podobne nastawienie Francuzi prezentowali wobec przystąpienia do UE Portugalii i Hiszpanii. "Osobiście nadzorowałam proces akcesyjny Hiszpanii i pamiętam, że wówczas Francuzi też niechętnie odnosili się do poszerzenia Unii. Dziś nikt nie wyobraża sobie Unii bez Hiszpanów. Wkrótce tak samo będzie się myśleć o Polsce"- uspokajała. Zawracając się do obecnych na sali studentów, pani Lalumière stwierdziła, że to właśnie oni, rozpoczynając karierę zawodową, odniosą największe korzyści z integracji. To młodzi ludzie wezmą na siebie odpowiedzialność za praktyczną realizację integracji zainicjowanej przez polityków. Minister Danuta Hübner apelowała o powszechny udział w referendum unijnym i wskazała na korzyści jakie Polacy odniosą głosując na "tak". Nie należy obawiać się niechęci Niemiec i Francji wywołanej naszym zaangażowaniem w Iraku i zbliżeniem z USA. To stan przejściowy a zbliżające się wrocławskie spotkanie na szczycie w ramach Trójkąta Weimarskiego będzie dla prezydentów Polski, Francji i Niemiec znakomitą okazją do wyjaśnienia wszelkich nieporozumień i przywrócenia dobrych stosunków z naszymi najważniejszymi partnerami europejskimi. Zdaniem Senator Genowefy Grabowskiej jednym z priorytetów polityki międzynarodowej Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej będzie prowadzenie wyważonej strategii wobec krajów wschodnioeuropejskich, które pozostaną poza Unią. Wschodnia granica Polski będzie najdłuższą wschodnią granicą Unii Europejskiej. Uwzględniając historyczne doświadczenia i konsekwencje przedzielenia Europy "żelazną kurtyną" należy zapobiegać wszelkim tendencjom, które mogłyby doprowadzić do powstania unijnej "błękitnej kurtyny" na naszej wschodniej granicy. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych prowadzi studia magisterskie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z integracją europejską. W trakcie studiów studenci korzystają z licznych stypendiów francuskich i belgijskich. Szkoła współpracuje z dwoma placówkami naukowymi we Francji - Institut d’Etudes Politiques w Bordeaux oraz w Lille oraz z belgijskim Dèpartement des Sciences Politiques przy Uniwersytecie Katolickim w Louven. Zajęcia prowadzone są językach francuskim i polskim. Dotychczas szkołę ukończyło 206 absolwentów.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Catherine Lalumière – Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego  Genowefy Grabowskiej – Senatora RP  Zebrani w auli Wydziału Nauk Społecznych