Śląskie to dobra lokalizacja

Regionalne Property Forum w Katowice

Województwo Śląskie po raz kolejny aktywnie uczestniczy w konferencji dotyczącej rynku nieruchomości komercyjnych, tym razem w Property Forum Katowice.

W debatach i dyskusjach biorą udział przedstawiciele władz samorządowych, menadżerowie firm deweloperskich, inwestorzy oraz najemcy powierzchni komercyjnych, a także agencje badawcze i instytucje finansujące. W trakcie konferencji omówiono bieżącą sytuację i prognozy rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych na Śląsku.

Property Forum Katowice otworzył marszałek Adam Matusiewicz.

Pierwsza z sesji poświęcona była perspektywom dla branży nieruchomości komercyjnych w regionie aglomeracji śląskiej. W czasie sesji tematycznej „Rozwój rynku hotelarskiego" dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Tomasz Stemplewski omówił realizację strategii komunikacji marketingowych dotyczących branży turystycznej oraz akcji promocyjnej „Sezon na Śląskie".

Dyskutowano także o kwestiach rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni biurowych, centrów handlowych oraz powierzchni magazynowych. Przez cały czas trwania Property Forum Katowice Województwo Śląskie prezentowało swoją ofertę inwestycyjną.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
    Marszałek Adam Matusiewicz  Prezes KSSE Piotr Wojaczek Każdego gościa forum witała oferta Województwa Śląskiego