Województwo przekazało pogotowie ratunkowe powiatowi olkuskiemu oraz wodzisławskiemu

Zarząd Województwa Śląskiego zawarł porozumienia w sprawie przekazania stacji pogotowia ratunkowego
Na jego mocy powiat wodzisławski otrzyma na własność wyposażenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim oraz w Rydułtowach. Dodatkowo, podpisane porozumienie zakłada przekazanie budynków pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim. Powiat olkuski otrzyma natomiast na własność mienie stacji pogotowia ratunkowego w Olkuszu i Wolbromiu będących w strukturze Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami zostanie zachowany dotychczasowy status pracowników. Przekazywanie pogotowia samorządom lokalnym następuje w ramach tworzenia zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego w poszczególnych powiatach oraz w skali województwa. Podobne porozumienia zawarto z samorządami Częstochowy, Chrzanowa, Żor oraz powiatu raciborskiego.
Załączniki