Konkursy Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego ustanowił Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców oraz nagrody za upowszechnianie kultury
Nagrody dla Młodych Twórców przyznawane będą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Nagrody za upowszechnianie kultury będą przyznawane za wybitne osiągnięcia w jej propagowaniu. W każdym z konkursów corocznie przyznawane będą trzy nagrody. Wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego mogą składać w terminie do 30 października br. organizacje pozarządowe, osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Z budżetu Województwa Śląskiego na nagrody w tegorocznych edycjach konkursów przeznaczono kwotę 16.500,- zł. Wręczenie nagród nastąpi w grudniu br. Regulamin konkursu z dziedziny kultury Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 19 września 2000 r. podjął uchwałę o ustanowieniu Nagród Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców oraz Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie. Nagrody dla młodych twórców przyznawane będą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Nagrody za upowszechnianie kultury będą przyznawane za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. Wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego mogą składać: organizacje pozarządowe, osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice - do dnia 15 października każdego roku a w 2000 roku do 30 października. Wnioski o przyznanie Nagród winny zawierać: dane osobowe kandydata, informacje o osiągnięciach kandydata za które ma być przyznana Nagroda; w przypadku Nagrody dla młodych twórców załączone winny być materiały dokumentujące te osiągnięcia np. wycinki prasowe, katalogi, kasety video, płyty, wydawnictwa a w przypadku Nagrody za upowszechnianie kultury uzasadnienie regionalnego charakteru osiągnięć. Wniosek nie będzie rozpatrzony w przypadku braków formalnych lub złożenia po terminie.


 


tagi: