Olimpijczycy na Śląskim

Blisko 200 dziecięcych zawodników wzięło udział w zawodach na Stadionie Śląskim

Na boisku ze sztuczną nawierzchnią Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski" w Chorzowie odbyła się dzisiaj II Olimpiada Szkół Specjalnych. Wzięli w niej udział uczniowie z sześciu chorzowskich, katowickich i siemianowickich szkół.

„Cieszymy się, że mogliśmy powrócić po roku na Stadion Śląski i wziąć udział w sportowej zabawie. Dla dzieci to naprawdę wielkie przeżycie - pobawić się i rywalizować w gronie rówieśników" - to najczęściej słyszane opinie od opiekunów i nauczycieli szkół specjalnych.

Impreza rozpoczęła się zgodnie z olimpijskim ceremoniałem - defiladą wszystkich uczestników. Kolejnym olimpijskim akcentem było ślubowanie, które wspólnie składali uczniowie przed rozpoczęciem konkurencji. Po wspólnej rozgrzewce rozpoczęła się rywalizacja w 9 konkurencjach, między innymi: rzuty woreczkami do obręczy, podbijanie piłeczki tenisowej, bieg z przeszkodami na czas, strzały piłką na bramkę do celu, czy skok w dal.

Warunkiem otrzymania pamiątkowego medalu było zaliczenie wszystkich sportowych zadań. Arbitrami przy poszczególnych konkurencjach byli wolontariusze - członkowie Klubu Nordic Walking Stadion Śląski.

Każde dziecko biorące udział w II Olimpiadzie Szkół Specjalnych otrzymało medal oraz upominki, a szkoły okolicznościowe puchary.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
tagi: