Standardy unijne w produkcji żywności

O dostosowaniu polskiego systemu kontroli żywności dyskutują dzisiaj przetwórcy żywności województw śląskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego
Spotkanie ma miejsce w ramach cyklu seminariów Regionalnego Programu Szkoleniowego dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności jest jednym z zasadniczych zagadnień wymagających dostosowania do standardów UE. W czasie spotkania eksperci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiają m.in. techniczne i higieniczne standardy przetwórstwa żywności oraz pomoc finansową dla firm spożywczych w ramach Programu SAPARD. Część środków przeznaczona jest na poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych oraz rybnych. Zakłady przetwórcze mogą dostać od 125 tys. do 6 mln zł dotacji. Dodatkowo można się ubiegać o dotację w wysokości 1,1 mln zł na inwestycje dokonywane na rzecz grup producentów rolnych. Zdaniem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Jana Greli, konieczna jest pomoc w przezwyciężeniu barier wejścia na rynki konsumenckie Unii Europejskiej. W Województwie Śląskim przemysł spożywczy daje zatrudnienie co szóstej osobie. Według szacunków stabilną produkcję artykułów spożywczych prowadzi około 2000 firm o różnej wielkości. Sektor ten ma duży potencjał rozwojowy. "Atutem naszego rolnictwa są niewątpliwie walory smakowe i zdrowotne surowców rolniczych, co jest wynikiem niskiej chemizacji produkcji rolniczej oraz jej charakteru" – podkreślił podczas otwarcia spotkania Jan Grela. Organizatorami spotkania jest Biuro Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej Komisji Europejskiej (TAIEX) oraz Zarząd Województwa Śląskiego.