Europa wielu kultur

W najbliższy piątek i sobotę (25 i 26 lipca) w Hotelu Gołębiewski w Wiśle (sala nr XIX) odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja „Europa Wielu Kultur”, organizowana w ramach „Letnich Spotkań Europejskich” przez Urzad Marszałkowski Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Instytut Południowy i Urząd Miasta Wisła
Patronat nad konferencją objęli: Danuta Hübner– Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego oraz Jan Poloczek – Burmistrz Miasta Wisła. Podczas konferencji znani politycy oraz przedstawiciele świata nauki i kultury wygłoszą referaty związane z tożsamością kulturową i rolą regionów integrującej się Europie. Na rok przed formalnym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej należy określić miejsce i znaczenie naszej regionalnej kultury oraz narodowej tożsamości w „europejskiej rodzinie”. Należy także rozwiewać obawy i publicznie polemizować z głosami przestrzegającymi przed rzekomymi zagrożeniami dla naszej kulturowej spuścizny po akcesji do UE. W programie konferencji przewidziano m.in. wystąpienie prof. Bronisława Geremka - byłego Ministra Spraw Zagranicznych RP, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej – Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych oraz Ernsta-Petera Brezovszky’ego– Konsula Generalnego Republiki Austrii w Krakowie. Konferencja rozpocznie się 25 lipca o godzinie 16:00. Zakończenie i konferencja prasowa 26 lipca w godzinach 12.00 – 14.00. Biuro organizacyjne konferencji mieści się w Placówce Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, (marszal.bielsko@silesia-region.pl). Dodatkowe informacje: Małgorzata Kaute– Porembska tel. (033) 8 136 323, 8 229 825. Ponadto, w sobotę 26 lipca o 17.00 w Amfiteatrze (Wisła) rozpocznie się uroczysta inauguracja Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Załączniki